Selectează o Pagină

Regulamentul Festivalului

DATE GENERALE

Pe parcursul folosirii lor în prezentul document, termenii definiți au semnificația convenită în această secțiune, cu excepția cazului în care sunt altfel definiți în cuprinsul prezentului regulament:

Abonament: un certificat emis în orice formă (pe suport de hârtie sau în formă electronică), prin care se atestă dreptul de acces la DISKOteka Festival 2020; Abonamentele sunt nominale și au un număr unic de identificare. Prin achiziționarea abonamentelor cumpărătorii se obligă să respecte prezentul Regulament al festivalului, procedurile de înregistrare a abonamentelor achiziționate, regulile de check-in și access la Festival precum și, în general, orice alte reguli de participare la acesta, care îi sunt aduse la cunoștință prin diverse mijloace, inclusiv direct prin intermediul Site-ului. Achiziția abonamentelor/brățărilor/invitațiilor din alte zone decât cele autorizate de Organizatorul Festivalului este interzisă și duce la restricționarea accesului la respectivul Festival.

Brățară: un certificat aplicat de DISKOteka la validarea unui Abonament, ce oferă drepturi identice cu cele incluse în Abonament și certifică exclusiv faptul că purtătorul său are dreptul de a vizita Festivalul; modalitate specială de plată din cadrul Festivalului.

Cumpărătorul Abonamentului: persoana care cumpără abonamentul la Festival.

Durata Festivalului si Locul de Desfasurare: DISKOteka Festival 2020 se va desfasura în perioada 18 – 20 Septembrie 2020, pe stadionul “Dan Păltinișanu” din Mun. Timișoara.

Realizatorul DISKOteka – Concerte 100% Live S.R.L., o societate de naționalitate română, cu sediul în Stefanestii de Jos, str. Hortensiei, nr. 5, Județul Ilfov, număr de ordine în Registrul Comerțului J23/1314/2018, cod unic de înregistrare RO39087852.

Partener Contractual: un operator economic sau altă persoană fizică/juridică ce desfășoară activități comerciale independente la Festival, în baza unei relații contractuale cu DISKOteka.

Participanți – toate persoanele care participă la Festival, fie că sunt Participanți Autorizați, fie că sunt Participanți Neautorizați.

Participanți Autorizați: Cumpărătorul Abonamentului și Vizitatorul.

Participant Neautorizat: persoană fizică care participă la Festival fără a avea dreptul valabil de a intra, inclusiv persoana care obține o Brățară în schimbul unui Abonament dobândit în mod ilegal sau terțul care participă la Festival cu o astfel de brățară.

Produs: elementele și drepturile cu valoare pecuniară ce pot fi achiziționate de la DISKOteka sau alți Parteneri Contractuali în cadrul Festivalului sau în legătură cu acesta, precum și orice vouchere sau alte mijloace similare ce pot fi oferite în schimbul acestora.

Serviciu: orice serviciu pus la dispoziție de DISKOteka sau Partenerii Contractuali ai acestuia în cadrul Festivalului sau în legătură cu acesta, fie gratuit, fie cu plată.

Terți: persoane fizice și juridice, altele decât DISKOteka Festival, Vizitatorii sau Cumpărătorii Abonamentelor.

Vizitator: persoană fizică având dreptul de a intra și participa la Festival.

Zona Festivalului: interiorul stadionului “Dan Păltinișanu” din Mun. Timișoara.

2. RELAȚIE JURIDICĂ

Prezentele clauze ale Regulamentului se vor aplica:

● participării Vizitatorilor sau Cumpărătorilor Abonamentelor la Festival;
● participanților Neautorizați.

Prezentul Regulament prezintă drepturile și obligațiile ce decurg din participarea la Festival și relațiile care se stabilesc între DISKOteka și Participanți cu ocazia Festivalului, aceștia din urmă fiind obligați să le respecte, aplicarea Regulamentului ajutând la garantarea siguranței și confortului tuturor.

Prin participarea la Festival, Participanții acceptă și sunt de acord cu condițiile Organizatorului de a respecta Regulamentul.

Acceptarea prezentului Regulament marchează încheierea relației contractuale dintre Participanții Autorizați și DISKOteka.

Organizatorul sugerează Participanților să se adreseze echipei de securitate, reprezentanților săi sau autorităților în cazul în care sesizează nereguli.

Prezentul Regulament este valabil pe perioadă nedeterminată. Participanții convin că DISKOteka are dreptul de a modifica prezentul Regulament, fără notificare prealabilă către aceștia. Dacă Regulamentul se modifică, respectivele modificări produc efecte imediat după publicarea pe Site.

DISKOteka precizează că Regulamentul poate fi modificat după cumpărarea Abonamentului, chiar și imediat înainte de Festival. DISKOteka recomandă Participanților să monitorizeze modificările prezentului Regulament.

Cumpărătorul Abonamentului este de acord, prin cumpărarea Abonamentului, iar Vizitatorul este de acord prin primirea Brățării că este obligat la respectarea prezentului Regulament.

Cumpărătorul Abonamentului – iar dacă are loc un transfer ulterior, cedentul ulterior – va avea obligația să informeze Vizitatorul în acest sens în momentul transferării Abonamentului, și va răspunde pentru orice prejudicii rezultate în urma omiterii informării.

Participanții Neautorizați nu vor avea niciun fel de drepturi în relația cu DISKOteka, deoarece DISKOteka nu încheie o relație contractuală cu aceștia și nu își asumă obligații față de ei.

3. PARTICIPAREA LA FESTIVAL

3.1. Abonamente și Brățări

Vizitatorii sunt admiși la Festival la orele și conform condițiilor specificate de către organizator în prezentul Regulament. Prin cumpărarea unui Abonament valid fiecare Participant își asigură dreptul de a participa la Festival, cu obligația de a-și cunoaște drepturile și obligațiile din cadrul acestuia.

Participarea la Festival se face utilizând unul din următoarele tipuri de Abonamente:

● Abonament Zona 2 – garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Festivalului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi, ora: 17:00 și până la sfârșitul Festivalului. Posesorii de abonamente Zona 2 beneficiază de acces DOAR în zona General Access, asa cum este indicată pe Harta Festivalului (zona colorată violet).

● Abonament Zona 1 – garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Festivalului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi, ora: 17:00 și până la sfârșitul Festivalului. Posesorii de abonamente Zona 1 beneficiază și de acces într-o zonă special amenajată, asa cum este indicată pe Harta Festivalului (zona colorată roșu).

● Abonament VIP – garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Festivalului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi, ora: 17:00 și până la sfârșitul Festivalului. Posesorii de abonamente VIP beneficiază de acces si într-o zonă special amenajată cu baruri cu opțiuni premium de băutură și timp minim de așteptare, așa cum este indicată pe Harta Festivalului (zona colorată galben).

● Abonament VIP GOLD – garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Festivalului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi, ora: 17:00 și până la sfârșitul Festivalului. Posesorii de abonamente VIP GOLD beneficiază de acces într-o zonă special amenajată cu baruri cu opțiuni premium de băutură și timp minim de așteptare. Accesul în cadrul Festivalului pentru posesorii de abonamente VIP GOLD se face printr-o intrare specială (zona colorată portocaliu).

● Abonament de o zi – garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Festivalului pe ziua respectivă, în Zona 2 – General Access, începând cu ora 17:00 și până la ora 00:00, oră la care încetează valabilitatea Abonamentului, iar Participantul nu mai are acces în cadrul Festivalului.

Participarea la Festival se face și utilizând unul din următoarele tipuri de invitații (care vor fi asimilate Abonamentelor):

● Invitații GOLD – garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Festivalului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi, ora: 17:00 și până la sfârșitul Festivalului. Posesorii de invitații GOLD beneficiază de acces si într-o zonă special amenajată cu baruri cu opțiuni premium de băutură și timp minim de așteptare. Accesul în cadrul Festivalului pentru posesorii de invitații GOLD se face printr-o intrare specială.

● Invitații PLATINUM – garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Festivalului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi, ora: 17:00 și până la sfârșitul Festivalului. Posesorii de invitații PLATINUM beneficiază de acces si într-o zonă special amenajată cu baruri cu opțiuni premium de băutură și timp minim de așteptare. Accesul în cadrul Festivalului pentru posesorii de invitații PLATINUM se face printr-o intrare specială.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica lista artiștilor participanți la festival, atât anterior cât și pe întreaga durata a evenimentului DISKOteka Festival 2020.

Abonamentele achizitionate oferă acces cumpărătorului în perimetrul festivalului și nu la un anumit spectacol/artist.

Este responsabilitatea Cumpărătorului Abonamentului de a nu posta imagini pe internet cu abonamentul/abonamentele achiziționate. Abonamentul asigură accesul unei singure persoane la Festival.

IMPORTANT! Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea invitațiilor, precum și vânzarea la suprapreț a abonamentelor. Organizatorul își rezervă dreptul de a apela la căile legale pentru sancționarea celor care vor fi găsiți că desfășoară astfel de activități, cât și de a anula invitatiile/abonamentele respective.

Cumparatorul găsește pe site-ul nostru toate informațiile necesare, în special în legătură cu următoarele aspecte: taxele si comisioanele aplicate prețului stabilit de DISKOteka, plata și metode de efectuare a plății, facturare, prelucrarea datelor și rambursare.

Pretul final achitat de catre cumparator va fi format din prețul de bază al abonamentului și va include și cota de TVA, taxele de administrare și procesare, asigurare.

Operatorul de plati care realizeaza operatiunile bancare este compania STRIPE.

Comunicaţia cu procesatorul se face prin intermediul unei conexiuni securizate SSL, datele transmise fiind criptate. Toate informaţiile privind cardul vor fi prelucrate exclusiv de catre procesatorul de plăţi STRIPE.

STRIPE percepe pentru toate plățile cu cardul un cost de procesare a plății în valoare de 1,4% + 1 leu (pentru cardurile europene) sau 2,9% + 1 leu (pentru cardurile non-europene), cost inclus în prețul biletului/cardului de acces. Suma efectivă a costului de procesare plăți va fi afișată individualizat în zona de Checkout înainte de efectuarea plății.

DISKOteka nu este răspunzatoare pentru serviciile extra oferite de Partenerii Contractuali, cum ar fi returnarea contravalorii abonamentului de acces în caz de neprezentare la eveniment de catre consumator/cumparator (ex. Asigurarea En Garde) sau alte servicii.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prețul Abonamentelor fără a fi nevoie de înștiințare prealabilă. Această modificare nu are efecte retroactive (cu alte cuvinte în cazul unei scumpiri, persoanele care au cumpărat deja abonamente nu vor trebui să plătească nicio sumă în plus la fel cum în cazul unei ieftiniri persoanele care au cumpărat deja nu vor primi înapoi diferența rezultată).

Pentru a i se permite accesul în Zona Festivalului, deținătorul unui Abonament de acces valid are obligația de a efectua check-in-ul Abonamentului achiziționat.

Check-in-ul se va face gratuit la intrarea în Zona Festivalului, efectuat de DISKOteka și/sau de un Partener Contractual, care utilizează infrastructura și personalul proprii sau efectuat de voluntarii contractați de un partener al DISKOteka.

Fiecare deținător de Abonament valid care a făcut check-in-ul și s-a prezentat la intrarea în Zona Festivalului primește o Brățara (colorata în funcție de tipul Abonamentului și de vârsta Participantului).

După schimbarea Abonamentului cu o Brățară, Brățara va conferi drepturile și obligațiile conferite de Bilet. DISKOteka va înregistra și conecta Brățara Vizitatorului pe parcursul procedurii de intrare, cu condiția ca Vizitatorul să fi efectuat în mod valid check-in-ul Biletului.

Brățările sunt netransferabile. Vizitatorii au obligația de a purta Brățările, pe durata de valabilitate a acestora, la încheietura mâinii sau, în cazuri excepționale și bine justificate, în alt loc vizibil, cu condiția ca Brățara să nu poată fi scoasă fără a fi deteriorată.

Organizatorii Festivalului pot inspecta Brățările la intrare, la ieșire și pe întreg perimetrul de desfășurare al Festivalului, pe toată durata Festivalului.

Vizitatorul este pe deplin răspunzător pentru orice deteriorare sau pierdere a Brățării.

Brățările deteriorate, care au fost resigilate sau tăiate, al căror sistem de închidere a fost deschis, cele având un diametru mai mare decât încheietura purtătorului sau la care s-a intervenit în orice fel, NU sunt valabile. DISKOteka va înlocui brățările deteriorate sau pierdute la punctul special creat în incinta stadionului pentru acest scop.

Participanții cu Brățări deteriorate își pierd dreptul de a se afla în Zona Festivalului, fiind excluși în afara acesteia. În cazul pierderii, deteriorării de orice fel a Brățării, Participantul este obligat să-și achiziționeze un Abonament nou pentru ziua respectivă dacă dorește să rămână în Zona Festivalului.

În cazul în care, la accesul în Zona Festivalului, deținătorul Abonamentului este suspectat de dobândirea ilegală a Abonamentului, DISKOteka își rezervă în mod expres dreptul de a solicita deținătorului Abonamentului să prezinte documente și/sau certificate prin care să verifice dobândirea sau achiziția legală a Abonamentului, dreptul de a evalua dacă acestea sunt valide și conforme, iar în lipsa unui document sau certificat satisfăcător, își rezervă dreptul de a invalida Abonamentului fără nicio obligație de rambursare a prețului de cumpărare și de a refuza intrarea persoanei respective în Zona Festivalului.

În momentul accesării serviciilor oferite prin intermediul site-ului/aplicației, utilizatorul ia la cunoştiinţă acest regulament, pe care și-l asumă în totalitate.

În cadrul achizitiei de Abonamente online, Vizitatorul este singurul răspunzător de corectitudinea datelor introduse. Festivalul are dreptul și va verifica la fața locului dacă datele introduse de către vizitator corespund cu datele de pe o cartea de identitate a acestuia.

În cazul în care utilizatorul doreste sa achizitioneze mai multe Abonamente, poate să facă acest lucru trecând pentru fiecare bilet în parte, datele persoanelor care vor folosi biletele. Posesorul grupului de bilete este direct și singurul răspunzător pentru corectitudinea datelor introduse.

Abonamentele se comandă de pe site-ul diskoteka.ro și pot fi plătite online cu cardul. Sunt acceptate cardurile Visa și Mastercard care sunt înrolate în sistemul 3DSecure.

Taxele, în valoare de 10% din contravaloare comenzii, reprezintă taxe de administrare și procesare și se aplică la toate comenzile care se efectuează pe site-ul diskoteka.ro și care necesită prelucrare și asistență ulterioară pentru finalizarea lor. Abonamentele solicitate de către cumpărători pot fi considerate valide numai după ce plata a fost efectuată integral și recepționată. Costul final achitat pentru cumpărarea abonamentului include atât prețul cardului de acces, dar și taxele menționate mai sus.

În urma finalizării cu succes a unei comenzi pe site-ul diskoteka.ro utilizatorii vor primi pe adresa de e-mail, prin intermediul căreia s-a realizat înregistrarea, abonamentele achiziționate în maxim 48 de ore. Ulterior, abonamentele se pot printa în vederea prezentării acestora la punctul de check-in al evenimentului sau pot fi prezentate direct de pe ecranul smartphone-ului. Codul de pe fiecare bilet este unic și permite accesul unei singure persoane la eveniment. În urma scanării unui cod, acesta nu va putea fi reutilizat de către o altă persoană.

Politica de transfer a unui Abonament

Posesorul unui abonament NU are posibilitatea de a transfera Abonamentul către o altă persoană.

REFUND

REFUND-ul reprezinta acțiunea prin care, un participant la Festival își recuperează banii rămași pe brățară, în condițiile detaliate în prezentul Regulament.

Sumele neutilizate de pe brătara pot fi preschimbate în bani, prin procesul denumit REFUND, dacă sunt îndeplinite toate condițiile impuse de Festival. Returnarea sumelor se face la oricare dintre punctele de încărcare de pe perimetrul festivalului, oricând în perioada festivalului dar nu mai târziu de Luni, 21 Septembrie 2020, ora 18:00.  Orice solicitare venită ulterior datei și orei expres indicate, nu va fi luată în considerare de către organizator. În aceasta situație, organizatorul nu va putea fi ținut culpabil pentru nerestituirea sumei către participant, fiind de datoria și obligația exclusivă a participantului să respecte data și ora până la care poate face solicitarea de restituire a sumelor rămase neutilizate pe brățară. În cazul in care participantul nu solicită restituirea sumelor neutilizate de pe brățară în acest termen, acesta este unicul răspunzător pentru nerestituirea banilor, organizatorul fiind lipsit de orice culpă.

Suma returnată reprezintă toată suma rămasă în contul Bratarii, pentru care se percepe un comision de 10 lei – taxa de procesare. Pentru realizarea Refund-ului, participantul la Festival trebuie să poarte brățara la mână și să se asigure că aceasta nu prezinta urme de compromitere.

3.2. Reguli generale de acces la Festival

Intrarea la Festival este posibilă doar prin locurile și la orele stabilite, exclusiv pentru Participanții Autorizați.

Accesul în Zona Festivalului se face doar pe la intrările special amenajate, cu respectarea procedurilor și a regulilor de check-in și de acces, prevăzute de prezentul Regulament.

Accesul în Zona Festivalului se va face în funcție de tipul Abonamentului achiziționat.

Participanții au obligația ca pe lângă Abonament să aibă asupra lor acte de identitate.

La solicitarea echipei de securitate sau a reprezentanților Organizatorului sau a altor organe competente sau autorități, Participantul are obligația de a prezenta documentele de acces și actele de identitate.

La fiecare zonă de acces Participantul ia la cunoștință si este de acord cu prezentul Regulament, care este public prin intermediul Site-ului.

Pentru a asigura desfășurarea în siguranță a Festivalului, DISKOteka își rezervă dreptul de a restricționa tipul obiectivelor și dispozitivelor ce pot fi aduse în zona Festivalului.

Prin urmare, este interzisă intrarea la Festival cu următoarele obiecte:

● Droguri;
● Sticle (inclusiv sticle de parfum sau deodorante);
● Produse cosmetice, în măsura în care conțin lichide inflamabile;
● Ghiozdane sau borsete mai mari de 29cm x 21cm x 12cm;
● Cutii de băutură;
● Conserve;
● Artificii;
● Lasere;
● Spray-uri;
● Bannere susținute de bețe;
● Scaune;
● Cuțite, arme, obiecte contondente;
● Lanțuri;
● Brichete;
● Articole pirotehnice;
● Mâncare sau băuturi;
● Animale;
● Umbrele (în caz de ploaie se recomandă folosirea pelerinelor);
● Materiale inflamabile sau explozive;
● Aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR;
● Orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți Participanți.

Este permis accesul cu:
● Chibrituri;
● Selfie stick-uri (de dimensiuni mici și din materiale ușoare);
● Baterii externe;
● Medicamente;
● Insulină;
● Picături – uz medicinal;
● Spray inhalator pentru astm.

Orice astfel de produse sunt permise doar dacă sunt însoțite de scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia și cu maxim o doză zilnică.

Ca urmare a regulilor foarte stricte în privința obiectelor interzise, persoanele responsabile cu securitatea și monitorizarea Festivalului vor percheziționa în detaliu fiecare Participant și orice obiecte interzise descoperite în urma verificării vor fi oprite la poartă, fără ca Organizatorul să-și asume responsabilitatea pentru ele.

Toți participanții sunt sfătuiți să consulte lista cu obiecte nepermise și să nu dețină asupra lor astfel de obiecte în cadrul Festivalului.

În ceea ce privește obiectele pierdute, Organizatorul va amenaja un spațiu special în care vor putea fi aduse astfel de obiecte și în care fiecare proprietar își poate recupera bunurile în termen de 72 ore dupa incheierea festivalului. După terminarea Festivalului, toate obiectele nerevendicate vor fi predate emitenților acestora (exemplu: carte de identitate, certificat de naștere etc., în atenția Politiei Municipale; carduri bancare în atenția băncilor emitente).

Obiectele fără emitent identificabil, indiferent de valoare, vor fi donate în scopuri caritabile, în măsura în care este posibil, în funcție de natura obiectelor.

Organizatorul nu este responsabil pentru bunurile Participanților ori pentru eventualele pagube produse.

Este interzisă intrarea cu mașina, role, skate-uri, biciclete, hoverboard-uri, cât și cu alte dispozitive de genul acesta în Zonele Festivalului.

3.3. Minorii și persoanele cu dizabilități

Minorii vor primi brățări de altă culoare, care nu le va permite cumpărarea băuturilor alcoolice sau a țigărilor. Minorilor le este interzis consumul de băuturi alcoolice, țigări și droguri. Minorii cu vârsta sub 14 ani au accesul gratuit în cadrul Festivalului.

La cererea persoanelor responsabile cu securitatea și monitorizarea, precum și a reprezentanților Organizatorului, însoțitorul are obligația să prezinte documente (carnet de elev, pașaport sau orice alt document care conține poza minorului) care atestă vârsta minorului.

Accesul minorilor între 14-18 ani se va face numai pe baza unui Abonament valid, a actului de identitate si în compania unui părinte/tutore. Un părinte/tutore poate însoți un singur minor cu vârsta mai mică de 14 ani. Este necesar ca un adult să își asume răspunderea pentru un minor și are obligația să completeze și să semneze Anexa 1 – „Declarația de angajament” (disponibilă la sfârșitul acestui Regulament – Acord parental), fără de care nu va fi permisă intrarea minorului în Zona Festivalului, indiferent dacă are sau nu însoțitor.

Persoana responsabilă va furniza în cadrul declarației de angajament date de contact la care poate fi contactată în cazuri de urgență.

Datorită zgomotului foarte puternic produs în cadrul Festivalului, Organizatorul nu recomandă prezența în cadrul Festivalului a copiilor sub 14 ani. Minorii sub 14 ani trebuie să poarte căști antifonice.

În cazul persoanelor cu dizabilități încadrate într-o categorie de handicap, aceștia beneficiază de următoarele facilități:

● Persoanele cu probleme locomotorii, care utilizează un scaun rulant pentru deplasare, precum și persoana care îi însoțește beneficiază de gratuitate la biletele de intrare la Festival in limita a 44 de locuri disponibile;
● Persoanele cu alte tipuri de dizabilități beneficiaza de o reducere de 60% din prețul Abonamentului

Pentru a beneficia de gratuitate sau de reducere, persoanele cu nevoi speciale trebuie să trimită un e-mail care să conțină o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap, o copie a cărții de identitate si numarul de telefon la adresa abonamente@diskoteka.ro.

Pe baza acestui certificat se vor reține numele și adresa persoanelor în cauză, datele acestora urmând a fi șterse cel târziu la 72 de ore de la încheierea Duratei Festivalului. Perioada de înscriere este 01 Martie 2020 – 31 Martie 2020.

Toate cererile trimise în afara acestei perioade nu vor fi luate în considerare. Accesul persoanelor cu nevoi speciale se face numai în baza actului de identitate și a confirmării primite pe e-mail după evaluarea aplicației de către Organizator. Aplicațiile incomplete și aplicațiile trimise la alte adrese de e-mail nu vor fi luate în considerare.

Participanții care se încadrează într-o anumită categorie de handicap, au obligația să prezinte echipei de securitate sau reprezentanților Organizatorului un act de identitate valabil precum și certificatul care atestă dizabilitatea.

Însoțitorul beneficiază de reducerea Abonamentului doar dacă face dovada, prin orice fel de document justificativ, că are în îngrijire și protecție persoana cu dizabilitate pe care o însoțește.

Organizatorul își rezervă dreptul de a stabili numărul persoanelor cu dizabiliăți care vor putea participa la Festival, în funcție de numărul total al persoanelor participante și capacitatea festivalului.

3.4. Comportamentul pe durata Festivalului

În Zonele Festivalului, vizitatorii au obligația să se abțină de la toate acțiunile, declarațiile sau comportamentul de natură a pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea fizică a altor persoane sau care pot încălca drepturile personale ale acestora.

Este interzisă orice formă de activitate economică, comercială sau publicitară în Zona Festivalului – inclusiv în zona din fața porților Festivalului – fără permisiunea prealabilă scrisă a DISKOteka.

Vânzarea băuturilor alcoolice trebuie să respecte dispozițiile legii, și niciun fel de astfel de băuturi nu pot fi oferite minorilor sub 18 ani și persoanelor aflate în stare de ebrietate de către DISKOteka sau de catre vreun Partener Contractual din cadrul Festivalului.

Utilizarea substanțelor calificate ca droguri interzise în baza legii aplicabile este interzisă în Zona Festivalului și se pedepsește prin lege.

Sunt interzise orice demonstrații de orice natură, care nu au legătură cu Festivalul organizat de DISKOteka, indiferent de numărul participanților, dacă DISKOteka nu și-a dat aprobarea prealabilă scrisă în acest sens.

În Zona Festivalului, salariații autorizați și cu calificare corespunzătoare ai DISKOteka sau Partenerii Contractuali ai acestuia vor asigura aplicarea normelor de conduită și siguranță. Vizitatorii se angajează în mod expres, în virtutea participării lor la Festival, că vor coopera pe deplin cu aceste persoane în limitele legii și vor respecta instrucțiunile acestora în cadrul Festivalului în caz de urgență sau dacă alte circumstanțe semnificative (de ex. din motive de sănătate publică) o justifică.

Pentru motive de securitate, Zona Festivalului este supravegheată cu camere video de către Parteneri Contractuali ai DISKOteka. La Festival se pot utiliza atât Servicii și Produse gratuite, cât și Servicii și Produse pentru care se percepe plată.

Vizitatorii se obligă să plătească toate Serviciile și Produsele pentru care se percepe plată, și își asumă răspunderea pentru plata imediată a tuturor prețurilor și taxelor de cumpărare datorate.

Vizitatorii vor efectua plata Produselor și Serviciilor pentru care se percepe plată utilizând metodele de plată oferite de DISKOteka sau Partenerii Contractuali, conform celor specificate în Secțiunea 3.7 din prezentul Regulament.

Astfel, pe amplasamentul DISKOteka Festival toate prețurile și taxele de cumpărare vor fi plătibile exclusiv prin metodele desemnate de DISKOteka, în loc de numerar.

3.5. Securitate si sănătate

Ținând cont de anvergura Festivalului, Organizatorul va lua măsurile corespunzătoare, astfel încât Participanții să fie informați despre măsurile și activitățile de prevenire și protecție din cadrul Zonei Festivalului.

Fiecare are obligația de a manifesta un comportament civilizat față de ceilalți Participanți ai Festivalului. În mod deosebit, în scopul unei bune desfășurări a Festivalului, Participanții au următoarele obligații:

● să comunice imediat echipei de securitate și/sau reprezentanților Organizatorului orice situație despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea Participanților,
● să aducă la cunoștința echipei de securitate și/sau reprezentanților Organizatorului orice fel de incidente suferite de propria persoană,
● să coopereze cu echipa de securitate și/sau reprezentanții Organizatorului, autorităților competente, voluntarilor, pentru a permite asigurarea unei bune desfășurări a Festivalului, fără riscuri pentru securitate și sănătate,
● Participantul care observă un incendiu are obligația să anunțe prin orice mijloc echipa de securitate și/sau reprezentanții Organizatorului, pentru limitarea și stingerea incendiului,
● în caz de incendiu, orice Participant are obligația să respecte indicațiile Organizatorului,
● să respecte legile în vigoare privind fumatul în spațiile închise din Zona Festivalului, deoarece este strict interzis (ex: Legea 15/2016).

3.6. Înregistrările realizate în cadrul Festivalului

Organizatorul are dreptul de imagine asupra întregului Festival și poate utiliza imaginile foto și video, efectuate atât de propriul personal, cât și de Participanți, în diverse materiale realizate cu ocazia Festivalului.

Vizitatorii iau notă de faptul că DISKOteka, Partenerii Contractuali autorizați de DISKOteka, asociații săi, membrii presei, alți Vizitatori și alți Terți pot realiza înregistrări audio și de imagini ale Festivalului.

Prin urmare, toți Vizitatorii, în virtutea participării lor la Festival, acordă Organizatorului (precum și celor autorizați de acesta din urmă), prin luarea la cunoștință a prezentului Regulament, permisiunea expresă pentru înregistrarea și publicarea imaginii, înfățișării și acțiunilor lor. Aceste imagini vor fi folosite pentru crearea de materiale de promovare si publicitare (ex: aftermovie) care vor fi distribuite pe paginile oficiale de social media, pe canalul oficial de Youtube dar și la diverse emisiuni televizate și în articole de presă, etc.

Persoana care face înregistrările conform regulilor sus-menționate va obține drepturi de folosință transferabile și exclusive cu privire la înregistrările Vizitatorilor, orice prezentare a respectivelor imagini trebuind să fie în legătură cu Festivalul.

DISKOteka și persoanele autorizate de DISKOteka au dreptul nerestricționat de a obține profit din, de a utiliza (în special în scopul promovării Festivalului), copia, publica, face publice, difuza public și distribui astfel de înregistrări ale Vizitatorilor, fără a fi necesar să îi plătească pe Vizitatori pentru aceasta.

Vizitatorii iau notă în mod expres de faptul că DISKOteka poate înregistra Festivalul, concertele și programele, poate copia înregistrările și le poate distribui prin mijloace purtătoare de imagine, le poate difuza sau le poate face publice în alt mod și poate face acest lucru în mod repetat, inclusiv prin informarea publicului cu privire la Festival, concerte și programe prin mijloace de transmisie a datelor prin cablu sau prin orice alte mijloace (de ex. prin YouTube), astfel încât membrii publicului să poată alege individual locul și ora de acces.

Vizitatorii nu au dreptul, în limitele prevederilor legale, să ridice pretenții împotriva DISKOteka în legătură cu înregistrările și publicarea lor conform celor prevăzute mai sus.

Vizitatorii au dreptul să realizeze înregistrări audio și de imagini în cadrul Festivalului, dar numai cu ajutorul unui instrument de înregistrare a sunetelor și imaginilor încorporat într-un dispozitiv de telecomunicații utilizat în scop personal (de exemplu un telefon mobil sau o tabletă).

Vizitatorii nu pot, fără acordul prealabil al DISKOteka, să vândă, să utilizeze în schimbul unui preț sau să utilizeze gratuit, dar în scopuri comerciale, înregistrările de imagine și voce pe care le-au făcut, să identifice Vizitatorii care figurează în înregistrările respective fără acordul lor, sau să încalce drepturile personale ale Vizitatorilor respectivi.

DISKOteka, în mod expres, nu răspunde pentru încălcarea regulilor sus-menționate de către alți Vizitatori. Organizatorul își rezervă dreptul de a stabili zone/locații cu fotografierea/filmatul interzise. În caz de nerespectare, Organizatorul are dreptul de a interzice accesul Vizitatorului respectiv în interiorul stadionului.

3.7. Produsele și modalitatea de plată din cadrul Festivalului

În Zona Festivalului vor exista puncte de unde Participanții pot obține Produsele și Serviciile puse la dispoziție de către Organizator sau Partenerii Contractuali. Participanții au obligația să folosească în Zona Festivalului doar metodele și instrumentele de plată stabilite de Organizator.

Modalitatea de plată pentru produsele și serviciile oferite în Zona Festivalului sunt vouchere cu utilizare multiplă folosite prin intermediul dispozitivelor de plata (RFID), adica Brățara.

La intrarea în Zona Festivalului, fiecare Participant are obligația de a-și procura Brățara (având sistemul de plată integrat), cu care poate achiziționa Produsele și Serviciile disponibile în Zona Festivalului.

Plata cu numerar în Zona Festivalului este STRICT INTERZISĂ, în afara zonelor de Top Up (locul unde se încarcă banii pe brațară) stabilite în prealabil de Organizator.

Aceste instrumente de plată sunt considerate MPV (multi-purpose voucher = vouchere cu utilizare multiplă), așa cum sunt definite de către Comisia Europeană, datorită faptului că în schimbul Punctelor Credit de pe instrumentul de plată, participantul poate achiziționa servicii/produse care au cotă TVA diferită.

În acest caz, încasarea de TVA se face la utilizarea punctelor de credit. În același timp, emiterea unui bon fiscal și/sau a unei facturi pentru Produsul/Serviciul achiziționat, cade în sarcina comercianților (Partenerilor Contractuali).

În cazul în care un Participant dorește factura fiscală pentru Produsele/Serviciile achiziționate în cadrul Festivalului, acesta are obligația păstrării tuturor bonurilor fiscale de la fiecare comerciant (Partener Contractual) în parte în vederea solicitării ulterioare a facturii fiscale de la respectivii Parteneri Contractuali.

Organizatorul are obligația de a oferi dovada faptului că tranzacția (depunerea sau retragerea fondurilor) s-a efectuat.

Procedura privind tranzacțiile în sistemul electronic pe perioada Festivalului este următoarea:

● La intrarea în Zonele Festivalului, după obținerea Brățării, este recomandabil ca fiecare Participant să se deplaseze la una din locațiile Top Up pentru a-și încărca Brățara cu puncte credit.
● Brățara va fi singura modalitate de plată în cadrul Festivalului.
● Conversia pentru acest MPV (multi-purpose voucher) este: 1 leu – 1 punct credit.
● Pentru fiecare încărcare, Organizatorul are posibilitatea, dar nu obligația, de a înmâna Participantului o dovadă pentru suma depusă pe Brățară.
● Participanții au posibilitatea să-și încarce Brățara de câte ori doresc, dar fiecare încărcare trebuie să aibă o sumă minimă de 10 leu.
● Participantul are dreptul să-și verifice suma disponibilă pe Brățară la orice Partener Contractual din Zona Festivalului sau la Top Up.
● Încărcarea/Reîncărcarea Brățării se poate efectua prin numerar sau prin intermediul cardului bancar.
● Participantul își alege produsul dorit, moment în care Partenerul Contractual respectiv bifează suma în POS;
● Fiecare Participant are obligația să verifice suma bifată de Partenerul Contractual în POS, iar după verificare va atinge Brățara de terminalul (card – reader) POS – contactless pentru efectuarea plății;
● Partenerii Contractuali vor avea obligația emiterii de bonuri fiscale către Participanții clienți (cât si de facturi, la cererea Participanților).

Returnarea banilor rămași pe Brățări la sfârșitul Festivalului:

● Participantul are posibilitatea ca oricând dorește să primească înapoi suma neutilizată de pe Brățara cu Chip dar nu mai târziu de luni, 21 Septembrie 2020, ora 18:00; după această dată sumele neutilizate nu vor mai fi restituite și rămân în proprietatea Organizatorului;
● Returnarea sumelor rămase pe Brățară se efectuează exclusiv în numerar la locațiile Top Up aflate în Zona Festivalului.

4. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

DISKOteka nu acordă nicio garanție în legătură cu durata procesului de intrare, având în vedere numărul mare de vizitatori, sau în legătură cu posibilitatea de a intra la Festival individual, durata intrării și calitatea distracției, și exclude în mod explicit rambursarea către Vizitator a prețului Abonamentului sau acordarea unei reduceri ulterioare sau plata de daune-interese, despăgubiri sau compensații de orice natură.

În cadrul Festivalului, Organizatorul poate efectua modificări ale programului, în funcție de diverse situații ce pot apărea pe parcurs. Având în vedere că nu există o relație contractuală între DISKOteka și Participantul Neautorizat, DISKOteka exclude în mod explicit orice răspundere față de Participantul Neautorizat pentru încălcare contractuală și pentru toate pretențiile pe care le poate ridica un consumator.

DISKOteka își rezervă dreptul de a modifica, restructura și dezvolta ulterior Festivalul, Serviciile și Produsele oferite în cadrul Festivalului, la alegerea sa, în funcție de necesități.

Vizitatorii nu au dreptul să ridice pretenții împotriva DISKOteka cu privire la respectivele modificări, restructurări sau dezvoltări ulterioare. Prin urmare, DISKOteka nu va garanta Vizitatorului disponibilitatea, conținutul, calitatea și cantitatea programelor și Serviciilor (cum ar fi evoluția unui anumit artist, faptul că evoluția unui anumit artist se va ridica la înălțimea așteptărilor Vizitatorului, sau oportunitatea de a participa la un anumit program și/sau la o anumită locație), care totuși prinde contur în funcție de caracteristicile speciale ale locației și de echipamentele prezente în cadrul acesteia (cum ar fi numărul de locuri al unei anumite locații).

Cu toate acestea, DISKOteka va depune toate eforturile pentru a oferi programele și Serviciile comunicate în prealabil și, dacă oferirea acestora devine imposibilă, pentru a înlocui programul anulat sau Serviciul comunicat în prealabil cu un alt program sau Serviciu.

DISKOteka nu are obligația să anuleze Festivalul în caz de vreme nefavorabilă. În cazul în care autoritățile solicită suspendarea sau închiderea Festivalului de către DISKOteka din motive de forță majoră, Festivalul sau o parte a acestuia vor fi anulate.

Vizitatorii iau notă în mod expres de faptul că pot achiziționa și Produse și Servicii în legătură cu Festivalul care sunt oferite de alți Parteneri Contractuali, și nu de către DISKOteka.

În astfel de cazuri, contractul este încheiat direct între Vizitator și Partenerul Contractual, iar drepturile și obligațiile decurgând din relația juridică se aplică exclusiv Vizitatorului și Partenerului Contractual.

Vizitatorii confirmă în mod expres că nu pot ridica nicio pretenție împotriva DISKOteka în legătură cu Produsele și Serviciile respective sau în legătură cu contractul pentru respectivele Produse și Servicii.

DISKOteka declară, de asemenea, în general, că nu răspunde în niciun fel în legătură cu Produsele și Serviciile furnizate de Partenerii Contractuali. Vizitatorii pot utiliza Serviciile și Produsele furnizate de Partenerii Contractuali exclusiv pe riscul propriu. DISKOteka nu își asumă nicio răspundere pentru prejudiciile ce decurg din sau sunt suferite în legătură cu cumpărarea sau utilizarea unor Servicii și Produse furnizate de Partenerii Contractuali.

Vizitatorii pot intra la Festival exclusiv pe riscul propriu. DISKOteka va răspunde doar pentru încălcările contractuale intenționate care îi sunt imputabile și încălcările contractuale care pun în pericol sănătatea umană, integritatea sau sănătatea fizică, dacă prejudiciile respective sunt cauzate de DISKOteka, și exclude orice răspundere dincolo de drepturile legale explicite ale Participanților în legătură cu orice alt prejudiciu, inclusiv cele care afectează viața umană, integritatea sau sănătatea fizică sau daunele materiale.

DISKOteka nu operează facilități de depozitare a bagajelor sau de depozitare în cutii de valori în cadrul Festivalului. Obiectele pierdute și găsite pot fi predate la biroul de informații; vizitatorii se pot interesa în legătură cu obiectele pierdute la același birou.

Vizitatorii și Participanții Neautorizați sunt pe deplin răspunzători, atât în baza dreptului civil, cât și a dreptului penal, pentru orice prejudiciu pe care l-au cauzat DISKOteka, Partenerilor Contractuali ai acestuia, altor Vizitatori și Terți în cadrul Festivalului sau în legătură cu Festivalul.

DISKOteka nu răspunde pentru niciun prejudiciu cauzat oricărui Vizitator, Participant Neautorizat sau Terț de activitățile sau omisiunile ilicite ale oricărui Vizitator, Participant Neautorizat, animal de companie sau Terț.

DISKOteka nu răspunde pentru niciun prejudiciu care poate să apară în afara Zonei Festivalului sau pe drumul spre sau de la Zona Festivalului, deoarece DISKOteka poate fi ținută răspunzătoare exclusiv pentru prejudiciile apărute în Zona Festivalului, în cazul în care sunt întrunite condițiile prevăzute în prezentul Regulament pentru angajarea răspunderii DISKOteka.

DISKOteka are dreptul de a înceta cu efect imediat relația juridică cu Participantul (având Abonament sau Brățară) care a încălcat orice prevedere a prezentului Regulament în legătură cu Festivalul.

Într-un astfel de caz, DISKOteka poate invalida Abonamentul Participantului sau îi poate scoate Brățara, iar Participantul va fi obligat să părăsească Festivalul.

Participantul Neautorizat nu are voie să participe și trebuie să părăsească Zona Festivalului fără întârziere. 

Participantul consimte să i se acorde tratamentul medical ce poate fi considerat potrivit în caz de vătămare, accident sau boală pe durata Festivalului și exonerează complet de răspundere pe DISKOteka și toate persoanele care participă la acordarea tratamentului medical respectiv pentru orice astfel de acțiuni, în limitele prevederilor legale.

În Zona Festivalului se vor asigura în regim de continuitate servicii de prim ajutor și asistență medicală.

În cadrul Festivalului se vor desfășura diverse jocuri de lumini de mare intensitate și efecte pirotehnice care pot dăuna copiilor sau persoanelor epileptice. Participanții care suferă de boli psihice, fizice și care pot fi afectați în vreun fel de zgomote puternice, efecte vizuale speciale, zone aglomerate, efecte speciale sonore sau orice alte asemenea elemente, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi.

De asemenea, Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii sau vătămări care s-ar putea ivi în urma unor focuri de artificii. Participanții își asumă întreaga responsabilitate asupra capacității de participare din punct de vedere fizic/psihic la diverse activități din cadrul Festivalului.

IMPORTANT! Recomandăm efectuarea unor controale medicale de specialitate înainte de a participa la astfel de activități care presupun, printre altele, un nivel crescut de efort.

DISKOteka nu va avea nicio responsabilitate, de nicio natură, pentru:

• orice fel de prejudiciu (direct sau indirect) ce rezultă din utilizarea sau din incapacitatea de înțelegere a informațiilor prezentate pe Site în legătură cu Festivalul;
• orice tip de erori sau omisiuni în conținut ce pot genera prejudicii. DISKOteka, fără nicio notificare prealabilă, poate șterge, modifica sau adăuga orice informație pe Site, suspenda orice activitate pe Site, iar în cazul în care se fac referiri la alte site-uri, DISKOteka nu garantează și/sau confirmă sub nicio formă tipul de informație care poate fi găsit pe aceste site-uri.

DISKOteka nu este responsabilă nici pentru comentariile afișate de către utilizatori pe Site. Orice informație, date, text, fotografii, grafică etc. conținute pe Site sunt responsabilitatea acelei persoane/entități de la care provine.

În aceste condiții DISKOteka nu poate garanta conținutul Site-ului incluzând, dar nelimitându-se la, informații trunchiate, incomplete sau greșite sau pentru orice consecințe ale utilizării acestora.

DISKOteka nu oferă garanții, de nicio natură cu privire la faptul că Site-ul va funcționa neîntrerupt, sigur și fără erori de orice fel. Site-ul poate fi întrerupt de către proprietar sau administratori în orice moment fără nicio notificare prealabilă și fără niciun fel de pretenție de orice fel din partea utilizatorilor acestuia.

În cazul anulării Festivalului din motive ce țin de culpa exclusivă a Organizatorului, Organizatorul va rambursa prețul biletelor plătit de Cumparator în termen de 30 de zile de la data la care s-a anunțat anularea.

Contravaloarea abonamentelor achiziționate nu va fi restituită în situația anulării sau a reprogramării Festivalului de către Organizator din cauze care intră sub incidența forței majore sau a cazului fortuit. Prin forță majoră sau caz fortuit se intelege orice eveniment extern și imprevizibil cum ar fi, dar fără a ne limita la: furtuni, amenințări sau risc de atac terorist, acte ale autorităților publice, fie legitime sau nu, epidemii, pandemii, accident, explozii, incendii, inundații, ploi torentiale, cutremur, conflicte sociale, scurtcircuit major, risc ridicat de afectare a sănătății sau orice alte cazuri care nu pot fi prevăzute sau înlăturate prin diligențe și prudență de către Organizator.

Taxele aferente serviciilor de intermediere / de administrare a comenzii / de emitere bilet/abonament etc nu se returnează, dat fiind că acest serviciu a fost finalizat cu succes la momentul achizitiei biletului/abonamentului și nu este condiționat de desfășurarea efectivă a evenimentului.

Mutarea locului de desfășurare a evenimentului în aceeași arie geografică nu reprezintă motiv pentru returnarea contravalorii abonamentelor.

Datele de desfășurare ale festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forță majoră sau caz fortuit fără nicio obligație de rambursare a prețului biletelor către Cumparator.

Dacă evenimentul este reprogramat din cauze ce țin exclusiv de voința Organizatorului, Cumpărătorul va trimite o solicitare de retur pe adresa de e-mail abonamente@diskoteka.ro iar contravaloarea abonamentului (fără taxele de curierat, de transfer bancar, sau taxe de procesare) va fi returnată în contul din care a fost achitat în termen de 14 zile DUPĂ data la care evenimentul va avea loc.

Contravaloarea abonamentelor/biletelor achiziționate poate fi returnată, de asemenea, dacă solicitarea de returnare are la baza unul dintre riscurile acoperite de Asigurarea En Garde în baza asigurării En Garde, prin transmiterea unei solicitări în acest sens către Eurolife Asigurări România. Echipa Eurolife vă stă la dispoziție la telefon 031 423 00 80, e-mail asigurari@eurolife-asigurari.ro sau la adresa de corespondență Eurolife ERB Asigurări Generale, Bd. Dimitrie Pompeiu nr 6A, clădirea Olympus, etaj 2, camera 2.07, sector 2, 020337, București. 

5. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Tot ceea ce este postat pe Site precum și pe diverse tipuri de suporturi în Zona Festivalului, cum ar fi, însă fără a se limita la, imagini, texte, elemente de grafică, simboluri, logo-uri, baze de date etc. este proprietatea DISKOteka și/sau a Partenerilor Contractuali ai acestuia.

Toate acestea cad sub incidența legislației în materie de proprietate intelectuală. Vizitatorii și Terții nu pot utiliza, copia, distribui, publica sau încorpora în alte documente sau materiale astfel de marcaje/informații sub nicio formă în scopul obținerii de venituri fără permisiunea prealabilă scrisă și expresă a DISKOteka și/sau a Partenerilor Contractuali ai acestuia.

Imaginile, logo-urile, textele Partenerilor Contractuali ai DISKOteka aparțin acestora (sau DISKOteka, în cazul în care i-au fost cesionate) și sunt reproduse pe Site sau în Zona Festivalului cu acordul lor.

DISKOteka va depune toate eforturile în vederea identificării mesajelor pe care le-a primit pe Site fără a-i fi fost adresate, prin refacerea linkului direct către sursă sau prin menționarea persoanelor care figurează pe acest Site, dar nu va putea garanta întotdeauna existența sursei reproduse.

6. FURNIZARE INFORMAȚII. TENTATIVE DE FRAUDĂ

Pentru a utiliza Site-ul, utilizatorii Site-ului sunt de acord să furnizeze informații reale despre ei, astfel cum sunt acestea specificate în secțiunea de cumparare a Abonamentului și sunt de acord să furnizați aceste informații corect și complet.

Orice încercare de a furniza informații false, de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul Site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care este postat Site-ul, va fi considerată tentativă de fraudare a sistemelor DISKOteka și va duce la blocarea imediată a accesului utilizatorilor Site-ului. De asemenea, DISKOteka își rezervă dreptul de a anunța autoritățile competente despre această tentativă.

7. OFERTE PROMOȚIONALE, TOMBOLE ȘI CONCURSURI

DISKOteka, la alegerea sa, va stabili condițiile de desfășurare a promoțiilor de pe Site, în condițiile legii. Promoțiile, tombolele și concursurile se desfășoară pe perioadă limitată și expiră automat la data menționată pentru fiecare promoție, tombolă sau concurs în parte. Orice promoție, tombolă sau concurs poate fi întreruptă sau anulată în orice moment fără nicio notificare prealabilă. Toți participanții vor fi însă anunțați de întreruperea sau anularea respectivă.

8. DISPUTE

Orice conflict apărut între DISKOteka și clienții săi ca urmare a participării la Festival sau a utilizării Site-ului se va soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competența instanțelor române.

9. FORȚA MAJORĂ

În cazuri de forță majoră (așa cum sunt acestea definite de Codul Civil), Organizatorul poate lua decizia unor modificări sau chiar anularea Festivalului în situații excepționale.

Call Center

DE LUNI PÂNĂ VINERI

INTERVALUL ORAR 09:00 – 18:00

Weekend

INTERVALUL ORAR 10:00 – 14:00

Program Timisoara

PUNCT DE VÂNZARE

IULIUS TOWN – INTERIOR

ETAJ 1 – LÂNGĂ HERVIS

DE MARȚI PÂNĂ DUMINICĂ
INTERVALUL ORAR 13:00 – 21:00