How do I order?

For online booking and purchasing subscriptions at DISKOteka Festival 2020, the steps are as follows:

1. On the festival page you can see more details, the period and the location where it takes place.

2. Select the price category that suits you. For information you can also use the Festival Map.

3. Click on BUY NOW.

4. Fill in the personal data (first name, last name, email, telephone) so that we can contact you regarding the progress of your order. For courier delivery of the subscriptions it is necessary to fill the delivery address together with the postal code in the section „Additional information – Order notes”. All fields marked with * are required. Choose the payment method from the list of available options. Details of the payment method chosen are presented below.

5. You can order without having an account created on our site.

6. You are at the last step! Carefully check the data entered and reservations made. If you have a discount code, you can enter it here (at the top of the screen) to get a discount.

7. Read and accept the clauses described in Privacy Policy, Festival Regulations and in Terms and conditions. Do not continue the order process if you do not agree with all these clauses.

8. If you agree with the conditions described above then you can click on PLACE ORDER button.

9. The order is placed and sent to our operators, a notification message already being sent to the email address specified by you. For further references, keep the order number.

10. If you chose to pay online with your credit or debit card, you will be redirected to the authorized Raiffeisen Bank operator where you will make the payment.

Once you have placed and paid the order (valid for payment by card and bank transfer payment), you will receive the subscription in electronic form by e-mail, immediately after confirming the payment. Please note: the subscription is unique and non-transferable. The order details entered in our system (name, first name, etc.) must correspond to those of the person who presents at the entrance to the event to verify and validate the subscription.

How do I get the ticket?

Once the payment of the subscriptions is confirmed, the buyer will receive through the email, unique links for each subscription ordered. The buyer will have to print the subscriptions by accessing each link separately and present it with them (these) at the access door of the event together with an identity document (passport or identity card). At the access gate of the event, the identity data together with the bar code of the electronic subscription will face each other.

Access to the festival area is based on reading the bar code on the printed subscription. If you do not print your subscription, you do not have access to DISKOteka Festival.

Very important to remember:

– Subscriptions are not delivered without a valid order registered in our system.

– No orders are taken by e-mail or telephone.

– In the case of orders that do not contain the correct data of the person who ordered, we reserve the right to cancel them.

– Online payment processing is done by the authorized operator Raiffeisen Bank.

– DISKOteka Festival charges processing fees for the services provided. The price of each subscription purchased includes a processing fee of 10 lei per subscription (VAT included).

– DISKOteka Festival reserves the right to limit the number of subscriptions per order and also the right to cancel any suspicious order that may be followed by resale of purchased subscriptions.

Subscriptions can also be purchased from our points of sale in Timisoara, according to the following program:

– point of sale Stadium – Tuesday to Sunday between 1:00 pm and 4:00 pm

– point of sale Iulius Town – Tuesday to Sunday between 5:00 pm and 9:00 pm

Pentru rezervarea online și achiziționarea de abonamente la DISKOteka Festival 2020, pașii sunt următorii:

1. Pe pagina festivalului poti vedea mai multe detalii, perioada și locația unde se desfășoară.

2. Selectează categoria de preț care ți se potrivește. Pentru informare poți folosi și Harta festivalului.

3. Click pe CUMPARA.

4. Completează datele personale (nume, prenume, e-mail, telefon) ca să te putem contacta în legatură cu progresul comenzii tale. Pentru livrarea prin curier a abonamentelor este necesar să completezi adresa de livrare împreună cu codul poștal în secțiunea „Informații suplimentare – Note de comandă”. Toate câmpurile marcate cu * sunt obligatorii. Alege metoda de plată din lista de opțiuni disponibile. Detaliile despre metoda de plata aleasă sunt prezentate mai jos.

5. Poți comanda fără a avea un cont creat pe site-ul nostru.

6. Ești la ultimul pas! Verifică atent datele introduse și rezervările făcute. Dacă ai un cod de discount, aici îl poți introduce (în partea de sus a ecranului) pentru a beneficia de reducere.

7. Citește și acceptă clauzele descrise în Politica de confidențialitate, Regulamentul festivalului și în Termenii și Condițiile site-ului. Nu continua procesul de comandă dacă nu ești de acord cu toate aceste clauze.

8. Dacă ești de acord cu condițiile descrise mai sus atunci poți să dai Click pe butonul PLASEAZA COMANDA.

9. Comanda este plasată și trimisă către operatorii noștri, un mesaj de înștiințare fiind deja trimis pe adresa de e-mail specificată de tine. Pentru referințe ulterioare reține numărul de comandă.

10. Dacă ai ales să plătești online cu cardul bancar urmează să fii redirecționat către operatorul autorizat Raiffeisen Bank unde vei efectua plata.

Odată ce ai plasat și ai achitat comanda (valabil pentru plata cu card și plata prin transfer bancar), vei primi abonamentul în format electronic pe e-mail, imediat dupa confirmarea efectuarii platii. De reținut: abonamentul este unic și netransmisibil. Datele de comandă introduse în sistemul nostru (nume, prenume, etc) trebuie să corespundă cu cele ale persoanei care se prezintă la intrarea la eveniment pentru verificarea și validarea abonamentului.

Cum primesc abonamentul?

Odată ce plata abonamentelor este confirmată, cumpărătorul va primi prin intermediul e-mail-ului, link-uri unice pentru fiecare abonament comandat. Cumpărătorul va trebui să printeze abonamentele accesând fiecare link în parte și să se prezinte cu acesta (acestea) la poarta de acces a evenimentului împreună cu un document de identitate (pașaport sau carte de identitate). La poarta de acces a evenimentului, datele de identitate împreună cu codul de bare al abonamentului electronic se vor confrunta.

Accesul în zona festivalului se face pe baza citirii codului de bare de pe abonamentul printat. Daca nu printați abonamentul, nu aveți acces la DISKOteka Festival.

Foarte important de reținut:

– Nu se înmânează abonamente fără o comandă valabilă înregistrată în sistemul nostru.

– Nu se preiau comenzi prin intermediul e-mail-ului sau telefonic.

– În cazul comenzilor care nu conțin datele corecte ale persoanei care a comandat, ne rezervăm dreptul de a le anula.

– Procesarea plăților online se face de către operatorul autorizat Raiffeisen Bank.

– DISKOteka Festival percepe taxe de procesare pentru serviciile prestate. Prețul fiecărui abonament achiziționat include și o Taxa de procesare comandă de 10 lei per abonament (TVA inclus).

– DISKOteka Festival își rezervă dreptul de a limita numărul de abonamente per comandă și de asemenea dreptul de a anula orice comandă suspicioasă ce ar putea fi urmată de revânzarea abonamentelor achiziționate.

Abonamentele pot fi achiziționate și de la punctele noastre de vânzare din Timișoara, conform următorului program:

– punct de vânzare Stadion – de Marți până Duminică în intervalul orar 13:00 – 16:00

– punct de vânzare Iulius Town – de Marți până Duminică în intervalul orar 17:00 – 21:00

Call Center

MONDAY TO FRIDAY

BETWEEN 9 AM AND 6 PM

Weekend

BETWEEN 10 AM AND 2 PM

Timisoara Program

IULIUS TOWN

INDOOR SELLING POINT

FIRST FLOOR, NEAR HERVIS

TUESDAY TO SUNDAY
BETWEEN 1 PM AND 9 PM